Soalan Lazim - Umum

Soalan Lazim - Umum

Maklumat umum mengenai agensi

 
PEJABAT TANAH DAN JAJAHAN BACHOK
KG. TELUK, 16300 BACHOK, KELANTAN
 
No. Telefon : 09-778 8963/ 778 8314
No. Faksimili : 09-778 9500
Laman Web Rasmi : www.ptjb.kelantan.gov.my
Alamat Email : ptjb@kelantan.gov.my


 • myGOV
 • Kerajaan Negeri Kelantan
 • Jabatan Perkhidmatan Awam
 • MAMPU
 • MSC Malaysia
 • mySMS 15888
 • mdb
 • jupem
 • Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia
 • Laman Web Rasmi PUSPANITA Cawangan Negeri Kelantan
 • ptjkb
 • ptjm
 • ptjpp
 • ptjtm
 • ptjj
 • ptjkk
 • ptjgm
 • ptjpm
 • ptjt