PIAGAM PELANGGAN

UNIT KHIDMAT PENGURUSAN

Kami berusaha memberi perkhidmatan yang baik kepada orang ramai dengan berusaha meningkatkan Kualiti Pentadbiran, Kewangan dan Teknologi Maklumat secara menyeluruh selaras dengan matlamat untuk menuju Arah Kecermelangan Perkhidmatan Awam.

 • Menerima dan menyelesaikan masalah orang ramai yang berurusan dengan pejabat ini dalam suasana mesra dan sedia membantu.
 • Melaksanakan tugas-tugas mengikut piawaian seperti berikut :- 

UNIT PEMBANGUNAN 

Kami berusaha memberi perkhidmatan yang baik kepada orang ramai dengan berusaha meningkatkan Kualiti Pembangunan Tanah secara menyeluruh selaras dengan matlamat untuk menuju Arah Kecermelangan Perkhidmatan Awam.

 • Menerima dan menyelesaikan masalah orang ramai yang berurusan dengan pejabat ini dalam suasana mesra dan sedia membantu.
 • Melaksanakan tugas-tugas mengikut piawaian seperti berikut :-


UNIT PEMBANGUNAN TANAH & PELUPUSAN

Kami berusaha memberi perkhidmatan yang baik kepada orang ramai dengan berusaha meningkatkan Kualiti Pembangunan Tanah secara menyeluruh selaras dengan matlamat untuk menuju Arah Kecermelangan Perkhidmatan Awam.

 • Menerima dan menyelesaikan masalah orang ramai yang berurusan dengan pejabat ini dalam suasana mesra dan sedia membantu.
 • Melaksanakan tugas-tugas mengikut piawaian seperti berikut :-
 


UNIT PENDAFTARAN

Kami berusaha memberi perkhidmatan yang baik kepada orang ramai dengan berusaha meningkatkan Kualiti Pendaftaran  secara menyeluruh selaras dengan matlamat untuk menuju Arah Kecermelangan Perkhidmatan Awam.

 • Menerima dan menyelesaikan masalah orang ramai yang berurusan dengan pejabat ini dalam suasana mesra dan sedia membantu.
 • Melaksanakan tugas-tugas mengikut piawaian seperti berikut :-


UNIT HASIL

Kami berusaha memberi perkhidmatan yang baik kepada orang ramai dengan berusaha meningkatkan Kualiti Hasil secara menyeluruh selaras dengan matlamat untuk menuju Arah Kecermelangan Perkhidmatan Awam.

 • Menjanjikan perkhidmatan yang berkualiti dan efisyen.
 • Melaksanakan tugas-tugas mengikut piawaian seperti berikut :

 


UNIT PESAKA KECIL

Kami berusaha memberi perkhidmatan yang baik kepada orang ramai dengan berusaha meningkatkan Kualiti  Pesaka Kecil  secara menyeluruh selaras dengan matlamat untuk menuju Arah Kecemerlangan Perkhidmatan Awam.

 • Menjanjikan perkhidmatan yang berkualiti dan efisyen.
 • Melaksanakan tugas-tugas mengikut piawaian seperti berikut :

 

   BIL  

PERKARA

TEMPOH MASA

 1.

Permohonan tuntutan Pesaka Kecil dari tarikh permohonan diterima

6 Bulan


UNIT PENGUATKUASAAN & TEKNIKAL

Kami berusaha memberi perkhidmatan yang baik kepada orang ramai dengan berusaha meningkatkan Kualiti Teknikal secara menyeluruh selaras dengan matlamat untuk menuju Arah Kecermelangan Perkhidmatan Awam.

 • Menjanjikan perkhidmatan yang berkualiti dan efisyen.
 • Melaksanakan tugas-tugas mengikut piawaian seperti berikut :

 

PENGURUSAN ADUAN DAN MAKLUMBALAS

 • Akuan Penerimaan Aduan secara bertulis melalui surat atau emel akan dihantar kepada pengadu dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas aduan diterima.
 • Maklum balas terhadap aduan dihantar kepada pengadu dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas Akuan Penerimaan Aduan dihantar bagi aduan berkaitan PTJB (tempoh penghantaran maklum balas turut bergantung kepada jenis aduan yang diterima sama ada aduan tersebut memerlukan kajian yang lebih lanjut dan kerumitan aduan tersebut).
 • Aduan dipanjangkan kepada Biro Pengaduan Awam dan salinan dihantar kepada pengadu dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas Akuan Penerimaan Aduan dihantar bagi aduan berkaitan Jabatan/Agensi lain.

TATACARA KEWANGAN

Memastikan bayaran bil dan invois dibuat tidak melebihi 14 hari dari tarikh penerimaan (bagi dokumen yang lengkap).

 • myGOV
 • Kerajaan Negeri Kelantan
 • Jabatan Perkhidmatan Awam
 • MAMPU
 • MSC Malaysia
 • mySMS 15888
 • mdb
 • jupem
 • Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia
 • Laman Web Rasmi PUSPANITA Cawangan Negeri Kelantan
 • ptjkb
 • ptjm
 • ptjpp
 • ptjtm
 • ptjj
 • ptjkk
 • ptjgm
 • ptjpm
 • ptjt