Penunjuk Prestasi (KPI)

KPI adalah satu sistem pengukuran yang mudah, dan berkesan untuk membantu organisasi menjelaskan dan mengawal tahap kemajuan sesuatu proses pembangunan dan perkhidmatan yang disampaikan kepada pelanggan selaras dengan visi dan misi Pejabat Tanah dan Jajahan Bachok.

Penubuhan Jawatankuasa Induk Pelaksanaan pada 27 Disember 2007

Perkhidmatan Utama KPI:

 • Proses pelupusan tanah secara pemberimilikan
 • Proses pelupusan tanah secara lesen menduduki sementara
 • Proses pelupusan tanah secara lanjutan tempoh pajakan
 • Proses pengeluaran permit bahan batuan
 • Proses pendaftaran hak milik
 • Proses pelaksanaan

 • myGOV
 • Kerajaan Negeri Kelantan
 • Jabatan Perkhidmatan Awam
 • MAMPU
 • MSC Malaysia
 • mySMS 15888
 • mdb
 • jupem
 • Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia
 • Laman Web Rasmi PUSPANITA Cawangan Negeri Kelantan
 • ptjkb
 • ptjm
 • ptjpp
 • ptjtm
 • ptjj
 • ptjkk
 • ptjgm
 • ptjpm
 • ptjt