Bahagian Pembangunan

 • Merancang kerja-kerja pembangunan di peringkat Jajahan Bachok.
 • Melaksanakan projek-projek kecil pembangunan.
 • Menyelaras semua projek-projek kecil pembangunan di peringkat Jajahan.
 • Mengawas dan menilai kesan-kesan dari projek-projek pembangunan.

Peranan Bahagian Pembangunan

Peranan bahagian pembangunan ialah memastikan kerja-kerja pembangunan dilaksanakan dengan berkesan melalui aktiviti-aktiviti seperti membuat perancangan, pelaksanaan, pengesahan projek-projek pembangunan dan keagamaan. Unit ini juga turut berperanan dalam melakukan pembangunan sosial dan menyelaras projek-projek agensi kerajaan.

Di samping itu, bahagian pembangunan juga bertanggungjawab menguruskan Tabung Serambi Mekah dan mengeluarkan sijil layak menduduki untuk rumah-rumah yang baru siap dibina. Sebelum mendapatkan perkhidmatan, para pelanggan haruslah mengisi borang yang berkaitan. Antara borang-borang yang boleh diperolehi ialah:

 • Borang aduan pelanggan (aduan mengenai jalan yang rosak, jambatan runtuh dan lain-lain).
 • Borang bantuan Tabung Serambi Mekah (untuk memohon bantuan membaiki rumah, sara hidup, kebakaran dan lain-lain).
 • Borang permohonan sijil layak menduduki.
 • Borang permohonan mendirikan bangunan.
 • Borang permohonan bantuan elektrik dan air.
 • Borang permohonan tau pembaikan masjid.
 • Borang permohonan galakan industri kampung dan pembangunan.
 • myGOV
 • Kerajaan Negeri Kelantan
 • Jabatan Perkhidmatan Awam
 • MAMPU
 • MSC Malaysia
 • mySMS 15888
 • mdb
 • jupem
 • Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia
 • Laman Web Rasmi PUSPANITA Cawangan Negeri Kelantan
 • ptjkb
 • ptjm
 • ptjpp
 • ptjtm
 • ptjj
 • ptjkk
 • ptjgm
 • ptjpm
 • ptjt