BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSANBAHAGIAN PEMBANGUNANBAHAGIAN PENGURUSAN TANAH

 

 • Membuat Akuan Sumpah
 • Untuk Mendapatkan Lesen Hiburan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Pendaftaran Pemborong
 • Pengesahan Projek
 • Pembayaran Tuntutan Projek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaunter Unit Pendaftaran

 • Mengeluarkan Surat Hakmilik
 • Gadaian dan melepas gadaian
 • Kaveat
 • Lien
 • Cabutan Tanah
 • Carian Rasmi Persendirian
 • Salinan Sah Dokumen
 • Pendaftaran Dan Pengeluaran QT
 • Pengeluaran Hakmilik Tanah Termasuk Negeri HS(1) Geran
 • Mematikan Stem
 • * Akuan Sumpah
 • * Perjanjian
 • * Sewaan Pajakan

Kaunter Unit Hasil

 • Memungut Segala Jenis Hasil Yang Di Bayar Oleh Pelanggan
 • (Perlu Kemukakan Resit Sebelum Pembayaran Dibuat

 

Kaunter Unit Tanah

 • Permohonan Milik Tanah
 • Harta Pesaka
 • Tol :

i)   Permit Batu Batan
ii)  Permit Batu Pasir

 • Deposit Tanah
 • Menguruskan Kes-Kes Untuk:

i)   Ubah Syarat Tanah
ii)  Pecah Sempadan
iii) Penyataan / Catuan
iv) Lain-Lain Kes Di Bawah Kanun Tanah Negara 120, 104 dan 13A
v)  Permohonan Hakmilik Sambungan
vi) Permohonan Lelong Dan Lain-Lain

 • myGOV
 • Kerajaan Negeri Kelantan
 • Jabatan Perkhidmatan Awam
 • MAMPU
 • MSC Malaysia
 • mySMS 15888
 • mdb
 • jupem
 • Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia
 • Laman Web Rasmi PUSPANITA Cawangan Negeri Kelantan
 • ptjkb
 • ptjm
 • ptjpp
 • ptjtm
 • ptjj
 • ptjkk
 • ptjgm
 • ptjpm
 • ptjt