SPPLI

Sistem Pengurusan Pelajar Latihan Industri

Log Masuk Pentadbir Log Masuk Pengguna Daftar Baru Pengguna

Pengenalan SPPLI

SPPLI terletak di bawah tanggungjawab Bahagian Khidmat Pengurusan, Pejabat Tanah Dan Jajahan Bachok. Sistem ini merupakan satu inisiatif yang diwujudkan sebagai langkah untuk memperluaskan penggunaan ICT di Negeri Kelantan. Aplikasi ini berfungsi sebagai satu saluran utama khususnya kepada pelajar untuk mengemukakan permohonan latihan industri di Pejabat Tanah Dan Jajahan Bachok dengan mudah dan cepat.

Dasar Dan Objektif

SPPLI

Dasar Dan Objektif

Mesra Pengguna

Menyediakan perkhidmatan mesra pengguna dengan lebih efektif.

Kualiti Perkhidmatan

Meningkatkan mutu dan kualiti perkhidmatan yang mampu memenuhi kehendak dan ekspetasi pengguna.

Komunikasi Dua Hala

Mewujudkan komunikasi dua hala secara interaktif dengan lebih berkesan di mana pengguna dapat mengemukakan permohonan secara terus.

Penggunaan ICT

Menggalakkan pengunaan ICT di kalangan pelajar sekaligus meningkatkan budaya celik IT.

SPPLI

Pencapaian