Perancangan Strategik

Perancangan Strategik

 1. Menjadikan Jajahan Bachok Sebagai "Model" Untuk Memperkasakan Tadbir Urus Organisasi Dan Pembudayaan Nilai-Nilai Murni Kearah KecemerlanganOrganisasi
 2. Memastikan Jajahan Bachok Sebagai Pusat Kecemrlangan Ilmu Terulung Di Negeri Kelantan.
 3. Menjadikan PTJB Sebagai "Pejabat Contoh" Kepada Semua Agensi Kerajaan Dalam Semua Program Kualiti Yang Dilaksanakan Dalam Melahirkan Pegawai Yang Berilmu Dalam Urusan Tadbir Tanah, Pengurusan Kewangan Dan Membangunkan Projek-Projek Pembangunan.

 

OBJEKTIF STRATEGIK

 1. Memantapkan Keupayaan Dan Kapasiti Pejabat Tanah Dan Jajahan Bachok Bagi Meningkatkan Kecekapan Sistem Penyampaian Perkhidmatan.
 2. Memperkasakan Tadbir Urus Organisasi Dan Pembudayaan Nilai-Nilai Murni Kearah  Kecemerlangan Organisasi.

 

STRATEGIK TINDAKAN   INDIKATOR  SASARAN
MEMPERKUKUHKAN PENGURUSAN DAN SUMBER MANUSIA. MENYEDIAKAN PELAN TINDAKAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA.  PELAN STRATEGIK  DIWUJUDKAN PADA DIS.2008
MEMANTAPKAN HALATUJU PENGURUSAN DAN SUMBER MANUSIA  MEMBANGUNKAN PELAN KONPREHENSIF SUMBER MANUSIA. PELAN KONPREHANSIF  PELAN DISIAPKAN PADA DIS. 2015
MEMPERTINGKATKAN DAN MEMANTAPKAN IMEJ DAN PEMBANGUNAN ORGANISASI.  MEMBERI KEMUDAHAN KEPADA PELANGGAN.  PENINGKATAN HASIL CUKAI PENINGKATAN HASIL TAHUNAN. SASARAN PENINGKATAN 7% SETAHUN.
MEWUJUDKAN BUDAYA KERJA CEMERLANG

MENGADAKAN KURSUS "TEAM BULDING" DAN INTERGERITI

 

MEWUJUDKAN ICON PEKERJA CEMERLANG MELAHIRKAN PEKERJA YANG KOMITED DAN DEDIKASI

ANUGERAH PEKERJA CEMERLANG IKATAN SILATURAHIM YANG SEMAKIN KUKUH. LAPORAN PRESTASI TAHUNAN MELEBIHI 90%.


KEKUATAN PERANCANGAN  STRATEGIK

 • KAKITANGAN TERLATIH DAN BERPENGELAMAN
 • KAKITANGAN ADALAH ORANG TEMPATAN BERSEMANGAT DAN BERPENGETAHUAN.
 • PERUNTUKAN KEWANGAN YANG MENCUKUPI.
 • PERALATAN DAN KEMUDAHAN PEJABAT YANG LENGKAP DAN SELESA.
 • SOKONGAN PADU PIHAK PENGURUSAN DAN ATASAN.
 • KEMUDAHAN PERALATAN ICT YANG MENCUKUPI.

KELEMAHAN PERANCANGAN  STRATEGIK

 • MASIH ADA KAKITANGAN YANG TIDAK BOLEH BERKERJASAMA DALAM SATU PASUKAN.
 • KURANG PERKONGSIAN ILMU DIKALANGAN KAKITANGAN.
 • MOTIVASI SEGELINTIR KAKITANGAN DITAHAP SEDERHANA ATAU KURANG.
 • SUKAR MENERIMA PEMBAHARUAN DIKALANGAN KAKITANGAN.
 • KAKITANGAN LAMA MASIH TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN KEMUDAHAN ICT.
© Hakcipta Terpelihara {2019} Pejabat Tanah Dan Jajahan Bachok. Paparan terbaik dengan IE 7.0, Google Chrome 10.0, Safari 4.0, Opera 10.0 atau Mozilla Firefox 3.0 dengan resolusi 1280 x 800