Bahagian Khidmat Pengurusan

Khidmat Pengurusan

Objektif Bahagian Pentadbiran

 • Menyediakan dan memberikan perkhidmatan yang berkualiti bagi menjamin kelicinan dan keselesaan pentadbiran di peringkat Pejabat Tanah Dan Jajahan Bachok.
 • Menyedia dan memberikan perkhidmatan yang berkualiti kepada masyarakat dalam Jajahan Bachok melalui pelbagai aktiviti kemasyarakatan, keagamaan, kebajikan, keselamatan, sukan dan sebagainya dengan cemerlang.
 • Bertindak sebagai institusi perantaraan bagi menerima dan menyampaikan polisi, arahan, panduan kajian kepada rakyat dan menerima maklumbalas berhubung dengannya.

Peranan Bahagian Pentadbiran

 • Mengurus hal-hal berhubung dengan kewangan termasuk membayar gaji pegawai/ kakitangan pejabat.
 • Memproses dan mengeluarkan lesen-lesen hiburan dan lesen bahan-bahan kawakan.
 • Urusan keselamatan Jajahan Bachok.
 • Mengadakan kawalan dan pemulihan mangsa-mangsa malapetaka bencana alam (banjir).
 • Mengadakan aktiviti-aktiviti untuk perpaduan rakyat.
 • Menguruskan dan mengadakan berbagai-bagai perayaan.
 • Menganjur dan mengadakan majlis dialog dan ceramah sivik di peringkat Jajahan.
 • Menyelaras kegiatan badan-badan sukarela peringkat Jajahan.
 • Urusan pilihan raya dan daftar pemilih.
 • Urusan pentadbiran peringkat daerah.