Direktori Pihak Berkuasa Tempatan

BIL JABATAN ALAMAT URL PORTAL/ LAMAN WEB RASMI NO. TELEFON NO. FAKSIMILI
1 Majlis Perbandaran Kota Bharu, Bandar Raya Islam http://www.mpkbbri.gov.my 09-748 4477 09-748 6026
2 Majlis Daerah Ketereh http://www.mdketereh.gov.my 09-788 6112 09-788 6031
3 Majlis Daerah Tumpat http://www.mdtumpat.gov.my 09-725 2224 09-725 6919
4 Majlis Daerah Bachok http://www.mdbachok.gov.my 09-778 7636 09-778 9533
5 Majlis Daerah Pasir Puteh http://mdpputeh.gov.my 09-786 6011/ 09-786 4294 09-786 7011
6 Majlis Daerah Pasir Mas http://www.mdpmas.gov.my 09-790 9250 09-790 3250
7 Majlis Daerah Machang http://mdmachang.gov.my 09-975 1076 09-975 1431
8 Majlis Daerah Tanah Merah http://www.mdtanahmerah.gov.my 09-955 6026 09-955 6826
9 Majlis Daerah Jeli http://www.mdjeli.gov.my 09-944 0023 09-944 0007
10 Majlis Daerah Kuala Krai http://www.mdkkrai.gov.my 09-960 2000 09-966 7060
11 Majlis Daerah Gua Musang http://www.mdgm.gov.my 09-912 0235 09-912 1044
12 Majlis Daerah Dabong http://www.mddabong.gov.my 09-966 3345 09-966 7345