Senarai Perkhidmatan

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN BAHAGIAN PEMBANGUNAN BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH

 

 • Membuat Akuan Sumpah
 • Untuk Mendapatkan Lesen Hiburan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Pendaftaran Pemborong
 • Pengesahan Projek
 • Pembayaran Tuntutan Projek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaunter Unit Pendaftaran

 • Mengeluarkan Surat Hakmilik
 • Gadaian dan melepas gadaian
 • Kaveat
 • Lien
 • Cabutan Tanah
 • Carian Rasmi Persendirian
 • Salinan Sah Dokumen
 • Pendaftaran Dan Pengeluaran QT
 • Pengeluaran Hakmilik Tanah Termasuk Negeri HS(1) Geran
 • Mematikan Stem
 • * Akuan Sumpah
 • * Perjanjian
 • * Sewaan Pajakan

Kaunter Unit Hasil

 • Memungut Segala Jenis Hasil Yang Di Bayar Oleh Pelanggan
 • (Perlu Kemukakan Resit Sebelum Pembayaran Dibuat

 

Kaunter Unit Tanah

 • Permohonan Milik Tanah
 • Harta Pesaka
 • Tol :

i)   Permit Batu Batan
ii)  Permit Batu Pasir

 • Deposit Tanah
 • Menguruskan Kes-Kes Untuk:

i)   Ubah Syarat Tanah
ii)  Pecah Sempadan
iii) Penyataan / Catuan
iv) Lain-Lain Kes Di Bawah Kanun Tanah Negara 120, 104 dan 13A
v)  Permohonan Hakmilik Sambungan
vi) Permohonan Lelong Dan Lain-Lain

© Hakcipta Terpelihara {2019} Pejabat Tanah Dan Jajahan Bachok. Paparan terbaik dengan IE 7.0, Google Chrome 10.0, Safari 4.0, Opera 10.0 atau Mozilla Firefox 3.0 dengan resolusi 1280 x 800