Penutupan Akaun

 

1.  TARIKH AKHIR PENERIMAAN BAYARAN DEPOSIT      =   24 DISEMBER 2018 (ISNIN) ,SEBELUM PUKUL 1.00 TENGAH HARI

2.  TARIKH AKHIR PENERIMAAN BAYARAN CUKAI          =  27 DISEMBER 2018 (KHAMIS) ,SEBELUM PUKUL 1.00 TENGAH HARI 

     TANAH DAN LAIN-LAIN

3.  PENUTUPAN SEMUA KAUNTER HASIL BAGI                 =   30 DAN 31 DISEMBER 2018 (SEPANJANG HARI)

     PENUTUPAN TAHUN KEWANGAN 2018